Uruchomienie programu „Wczesne Wykrywanie Autyzmu u Niemowląt i Dzieci" było możliwe dzięki zrealizowanej w grudniu 2013 roku kampanii „Dziecko Ci nie powie ...", podczas której Fundacja SYNAPSIS zebrała blisko 400 tys. zł. Obecność kampanii na antenie Trójki w ramach akcji „Święta bez granic 2013" pozwoliła także nagłośnić problem autyzmu.

W 2013 r. został powołany do życia Team „Biegiem na pomoc" w skład którego wchodzą ludzie, dla których sport jest ważną przygodą życiową. Celem grupy było zebranie pieniędzy na budowę programu Wczesne Wykrywanie Autyzmu u niemowląt i dzieci oraz promocja wiedzy na temat autyzmu wśród polskiego społeczeństwa. Do listopada 2014r. w ramach akcji „Biegiem na pomoc" na konto Fundacji SYNAPSIS wpłynęło ponad 22 tys. złotych, a w najbliższych tygodniach kwota ta zwiększy się o kolejne 60 tys.

W kwietniu 2014 r. Fundacja złożyła wniosek do Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU". Eksperci z Fundacji PZU bardzo dobrze wypowiedzieli się o projekcie Wczesne Wykrywanie Autyzmu i przyznali mu maksymalną liczbę punktów, czego końcowym efektem było przyznanie dotacji w wysokości 50 000 zł. Pozyskana kwota została przeznaczona na sfinansowanie szkolenia dla pielęgniarek, psychologów i pedagogów nt. stosowanego w badaniach przesiewowych narzędzia SACS-R, pilotażowych badań tym narzędziem oraz działań upowszechniających wyniki tego procesu.

Fundacja wciąż poszukuje kolejnych źródeł finansowania Programu, buduje zaplecze darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na konkretne działania. Najbliższe z nich to m.in. upowszechnienie strony internetowej Programu zawierającej narzędzie do badań przesiewowych M-CHAT-R, opracowanie i udostępnienie materiałów pomocnych w praktycznym wykorzystaniu Kwestionariusza M-CHAT-R, prowadzenie szkoleń na temat metod wczesnego wykrywania zaburzeń spektrum autyzmu. Ponadto chcemy pozyskać pieniądze na rozbudowę Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS, co umożliwiłoby zwiększenie ilości dzieci, którym pomagamy.

 

Back to Top