Zaburzenia ze spektrum autyzmu - epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznanie

Psychiatria Polska 2014; 48(4): 653–665, PL ISSN 0033-2674

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wczesna intensywna interwencja w autyzmie dziecięcym

Michał Wroniszewski, Joanna Grochowska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole" pod red. Teresy Serafin, Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 133-150

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Back to Top