Bateria BISCUIT (Baby and Infant Screen for Children with aUtIsm Traits) to zestaw narzędzi przesiewowych, opracowanych przez zespół kierowany przez prof. J. Matsona, wspomagających diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, wykrywających także symptomy innych zaburzeń oraz umożliwiających określenie nasilenia problemów w zachowaniu. Bateria może być także wykorzystywana do monitorowania postępów terapii. BISCUIT-Część 1 to wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka, przeznaczony do pomiaru symptomów autyzmu oraz nietypowych całościowych zaburzeń rozwoju u małych dzieci. BISCUIT-Część 2 odnosi się do symptomów trudności emocjonalnych współwystępujących z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. BISCUIT-Część 3 mierzy problemy w zachowaniu, które często współwystępują z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto bateria BISCUIT zawiera protokół obserwacji, której celem jest uzupełnienie informacji uzyskanych dzięki kwestionariuszom.

Matson, J. L., Wilkins, J., Sevin, J. A., Knight, C., Boisjoli, J. A., Sharp, B. (2009). Reliability and Item Content of the Baby and Infant Screen for Children with aUtIsm Traits (BISCUIT): Parts 1, 2, and 3. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 336-344. 

Back to Top